Көрсетілетін мемлекеттік қызметтер бойынша талдау

2017 жылдың 4 тоқсанына Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің «Оңтүстікқазжерқойнауы» Оңтүстік Қазақстан өңіраралық геология және жер қойнауын пайдалану департаменті» мемлекеттік мекемесі төменде көрсетілген мемлекеттік қызметтер бойынша 369 қызмет көрсетті, соның ішінде:

         -Жерасты су объектілерінің саркылуына жол бермеуге бағытталған су қорғау іс-шараларына арналған рұқсатты келісу – 0;

          -Бұрғылау және басқа тау-кен жұмыстарын жүргізуге жобалық құжаттаманы, жерасты су объектілері арқылы коммуникация құрылысың жобаларын келісу – 92;

          -Жерасты су объектілерінің жай-күйіне, сондай-ақ орталықтандырылмаған ауызсумен жабдықтау кезінде жерасты су объектілерінен тікелей жерасты су объектілерін жинауға әсер ететін кәсіпорындар мен басқа ғимараттарды салуға, реконструкциялауға, пайдалануға, консервациялауға, жоюға қорытынды беру – 2;

          -«Құпиялылық туралы келісім жасасу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет – 275.    

 

«Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД-ті 2017 жылға төменде көрсетілген мемлекеттік қызметтер бойынша 428 қызмет көрсетті, соның ішінде:

- «Бұрғылау және басқа тау жұмыстарын жүргізуге арналған жобалық құжаттаманы келісу» - 113;

- «Құпиялылық туралы келісім жасасу» - 313;

- «Су объектілерінің сарқылуына жол бермеуге бағытталған су қорғау іс-шараларын келісу» - 0;

- «Су объектілерінің жай-күйіне әсер ететін объектілерді салу, реконструкциялау (кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, қайта бейіндеу), пайдалану, консервациялау, жою (кейіннен кәдеге жарату) қорытынды беру» - 2.

 

 

 

Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі

 

Мониторинг подземных вод и опасных геологических процессов Отдел гидрогеологии и опасных геологических процессов МД «Запказнедра»
 
Согласно  реестру  государственных  услуг,  утвержденному Постановлением Правительства РК от 18 сентября 2013 года №983 Республиканское  Государственное  Учреждением  «Западно-  Казахстанский Межрегиональный  Департамент  геологии  и  недропользования  Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК «Запказнедра» в городе Актобе оказывает государственные услуги в сфере геологии и пользования водными ресурсами. Отделом  гидрогеологии  и  опасных  геологических  процессов оказываются следующие государственные услуги:  

 
 
 
Entrainement Nike